Skip to content

Institutioner

  Institutioner, myndigheter galiciska parlamentet, Xunta, landsting, kommuner, fackföreningar, politiska partier, religiösa institutioner, militären. www.institucions.info