Skip to content

Galiciska Letters Day

Historien om språket - romanska språk och Europa. Dag bokstäver Galicien - hyllningar fall. www.diadasletrasgalegas.com