Skip to content

Inštitúcie

  Inštitúcie, vládne agentúry galicijskom parlamentu, Xunta, okresu, obce, odbory, politické strany, náboženské inštitúcie, armádu. www.institucions.info