Skip to content

Институции

  Институции, държавни агенции, галисийски парламент, Xunta, окръжните съвети, местни съвети, профсъюзи, политически партии, религиозни институции, военните. www.institucions.info